Sted: Fossnes, Stokke Kommune

Arrangør: Stiftelsen STI FOR ØYE

Dato: 25.08 – 27.08 2015

Klokkeslett: Ankomst kl. 14.00

Pris: Kost og losji, to netter: Kr. 1500,-

Kontonummer: 2500.23.58630

«Fremmed fugl» Morten Juvet

«Keramiske blåbær» Sverre T. Holmen

«Morpheus» Lars Widenfalk

Seminar: Nye kunstnere på STI FOR ØYE.

tekst

«Ulv i bronse» Sally Matthews

STI FOR ØYE INVITERER TIL ET HELGESEMINAR

Det har vært gledelig stor interesse for prosjektet og henvendelser er kommet fra kunstnere over hele Norge.

Det er viktig at kunstnere som skal utføre arbeid på STI FOR ØYE kommer hit til Vestfold og værer stedet, skogen, naturen, stien, kunsten og atmosfæren.

Derfor inviterer Stiftelsen STI FOR ØYE deg til helgeseminar og stor samling fredag 25. – 27. september 2015. Vi samles fredag, dere blir presentert for STI FOR ØYE med omvisninger, foredrag, mat, kunnskapsdeling, overnatting og overraskelser. Dere skal utforske skogen og ”finne” deres plass, for så å dra hjem og arbeide frem et skisseforslag. Innen 1. november 2015 blir skissene sendt oss og vi velger ut arbeider. De antatte forslagene blir premiert med skissehonorar.

Hver kunstner blir da kontaktet og prosessen blir satt i gang med tilrettelegging for hvert utvalgt arbeid.

Vi ønsker påmelding innen 15. august 2015. Pris for kost og losji i to netter: Kr. 1500,-. Innbetaling på kontonr: 25002358630 innen 1. september 2015.

Spørsmål kan sendes på mail eller telefon 971 79 198.

Program

Fredag 25. september.

Kl. 14:00: Ankomst og velkomst til Fossnes, STI FOR ØYE
Kl. 16:00: Presentasjon av STI FOR ØYE ved director Grethe Meyer Iversen
Kl. 17:00: Landskapsarkitekt og professor Rainer Stange “ En sti i verdens nordligste bokemo”
Kl. 18:00: Alle ut i skogen .
Kl. 19:00: Sen middag
Kl. 21:00: Eventyr på STI FOR ØYE i mørket.
Overnatting på Gjestehuset SPIREN

Lørdag 26. september

Kl. 09:00: Frokost
Kl. 10:00: Skulptør og billedkunstner Jørn Ronnau, DK “ STIén & mig”
Kl. 11:00: Ut i skogen
Kl. 13:00: Lunsj i skogen
Kl. 15:00: Professor og kunsthistoriker Øyvind Storm Bjerke .
Kl. 16:00: Kaffe og foredrag av arkitekt Todd Saunders
Kl. 18:00: Festmiddag
Overnatting på Gjestehuset SPIREN

Søndag 27. september

Kl. 09:00: Frokost
Kl. 10:00: Utflukt
Kl. 14.00: Adjø og god tur hjemover.

Foreløpig program.

En takk til Vestfold Fylkeskommune og Stokke Kommune.

Påmelding

.