Ungdomskole

STI FOR ØYE arbeider sammen med Den Kulturelle Skolesekken og Kulturskolen. Ungdomskoleelever får en hel dag sammen med kunstnere som kan åpne opp for nye sanse- og kunstopplevelser. Lærere tar kontakt med STI FOR ØYE som igjen videreformidler til kunstnerene; Grafiker Randi Beck, skulptør Ida Cannon, smykkekunstner og sanger Elfi Sverdrup og keramiker Trine Midtsund. De vil kunne forme et spesialopplegg for en hel dag på stien.

.