Om STI FOR ØYE

STI FOR ØYE er en kjærlighetsærklæring til vestfoldskogen. Et kunstprosjekt som i tett samarbeid med naturen påvirker alle som besøker stien til å la sansene få fritt spillerom. Stien er anlagt utenfor allfarvei, på Fossnes i Stokke kommune, Vestfold fylke. Den er lagt av landskapsarkitekt Rainer Stange som på ekte indianervis lar stien bukte seg fram i pakt med naturens egen magi.

STI FOR ØYE er tilgjengelig hele døgnet året rundt. Lysdesigner Erik Selmer sørger for at stien, naturen og kunsten er lyssatt på en spennende og eventyrlig måte. Belysningen blir automatisk slått på hver kveld ved mørkets frembrudd og slått av kl. 24.12.

Stiens dekke er rød rombeporfyr, ”den røde løperen”, som knapt finnes noe annet sted enn i Stokke. Skogen på begge sider av stien har Norges rikeste forekomst av lauvtrearter. Hver vår dekker tepper av hvitveis skogbunnen. Blåveisen danner store øyer i isødet. Fuglelivet er artsrikt og symfonisk. Hver høst tegner kantareller sine klaser av gull mot urskogens bunn.

En prosjektgruppe på seks personer; Bjarne Sætre, Kirsti Fønhus, Grethe Hald, Elfi Sverdrup, Morten Juvet, Triztan Vindthorn. De valgte ut 12 kunstnere fra 8 europeiske land til å skape sine fortellinger om skogens egenart. De  hjelper publikum til å oppdage det store artsmangfoldet i en helt vanlig skog i Vestfold. Naturen fremhever kunsten og kunsten synliggjør naturens mange underverk.

Pr. idag, 13 år etter ideen ble unfanget, har vi nesten nådd våre mål. 10 kunstverk står ferdig langs stien og to, Salamanderdammen og Poesioasen, er under arbeid. Stien er nesten to kilometer lang og snor seg fram mot Himmeltrappen. Derfra har vandrerne fritt utsyn mot Slottsfjellet i Tønsberg.

April 2014 ble Stiftelsen STI FOR ØYE etablert. Med landskapsarkitekt og professor Rainer Stange som styreleder, smykkekunstner og sanger Elfi Sverdrup som nestleder, Øyvind Storm Bjerke, Hans August Bruer Hansen, Helga Solbakken, Iver Anton Kristiansen, Per Caspersen og Sigbjørn Aamelfot som styremedlemmer og vararepresentanter. Daglig leder, direktør og kurator Grethe Meyer Iversen.

STI FOR ØYE ble påbegynt i 2001. Stien som for lengst er tatt i bruk, ble offisielt åpnet 30. september 2010. Velkommen skal dere være!