Himmeltrappen

av Todd Saunders

Materialene Todd har brukt er cortenstål og europeisk eik. Cortenstålet utvendig har samme farve som furutretoppene som omkranser trappen og eika innvendig blir bare gråere og finere med tiden. Den er ikke satt inn med noe annet enn seg selv. 20 trappetrinn og glass som stopper.  Den er belyst unnenifra og fremstår som et under midt i skogen på nattestid.

Todd Saunders

Arkitekt

Født i 1969 i Gander, Newfoundland, Canada
Adresse:
Saunders Architecture AS
Vestre Torggate 22
5015 Bergen
Epost: post@saunders.no
www.saunders.no
Tlf. 55368506