Fabelhus

av Ingerid P. Kuiters

Ingerid P. Kuiters har laget bosteder for fuglene i skogen vår, med globalisering i tankene. Eneboligene er plassert i solhellinga der boka dominerer. Fugler er flyttet inn, og publikum vil måtte heve blikket for å oppdage de små husene. Du kan finne én uglebolig plassert litt borte fra stien, 6 meter oppe i et furutre og 7 småfuglkasser med fabulerende dekor.

Ingerid P.Kuiters

Billedkunstner

Født 1939, Sandefjord
Adresse:
N C Nielsens gate 3 B,
3179 Åsgårdstrand
Norge
Tlf: + 47 33041190 /
+ 47 92860185
ingeridpk@hotmail.com

.