Lydstrålen

Dikt av Harald Sverdrup

Harald Sverdrup leser sine dikt til vår skog. Vi fant et skogholdt der lautrær tar av for vinden, en praktfull musebøk står rett imot lydstrålen i furua som sender ut vår stedlige dikter Harald Sverdrups stemme i hodet og  inn i ørene på publikum. Diktene varierer og blir skiftet hver tredje måned, slik at de følger årstidene. En sensor over hodet gjør at opplesingen blir satt i gang.

Harald Sverdrup

Lyriker

Født i 1923, Gravdal i Buksnes, Lofoten

Døde i Tønsberg 26 juni 1992

.