Morpheus

av Lars Widenfalk

Drømmenes gud… hilser publikum velkommen. Lars Widenfalks 28,3 tonn store hode er hogd i bohuslen-granitt, med farge som er i slekt med stedets berggrunn. Det ene kinnet er slipt mykt av isen, det andre er gjort mer dramatisk av kunstneren. Furutrærne som omkranser skulpturen, setter også sin farve og sitt preg på ansiktet.

Lars Widenfalk

Billedhogger

Født 1954
Sverige
Adresse: Östby 3155,
841 97 Erikslund. Sverige
Tlf. / Fax: + 46 690 20500 /
+ 46 70 3453882
lars@widenfalk.com
www.widenfalk.com