Salamanderdammen

av Rainer Stange

Det er skapt en lysning i skogen ved at mange trær er fjernet rundt et gammelt grustak. Det tidligere grustaket er nå gravd ut til et lite tjern, som har form av et lindeblad. Dammen vil bli attraktivt sted for rødlistede salamandere. En kunstner skal utsmykke dammen og belysning skal gjøre stedet helt magisk. Vi har fått et vannspeil!

Rainer Stange

Landskapsarkitekt

Født 1964 i Tønsberg
Adresse:
Møllergata 50
N- 0179 OSLO
Tlf. 90047530
e-post:
rainer.stange@dronninga-landskap.no
www.dronninga-landskap.com

.