Småbarn

Barnehaver fra fjern og nær elsker å komme hit. Dette er en JA – skog hvor barna riktig kan utfolde seg. Nistepakken inntaes ofte på oppå blåbærene og mang en bukse har fått varig men av å ri på ulvene. I år har Sparebankstiftelsen Dnb gitt oss mulighet til å frakte barn og skoleelever hit som en gave. Dnb vil gjerne at STI FOR ØYE blir mye brukt, så de stiller buss til rådighet. Dette er vi glade for og barna kommer seg ut i vår flotte eventyrskog.

Barneskole

Barneskolen kommer hit ofte bare for å se og oppleve. Det er også mulig å ønske seg omvisning og spennende opplegg sammen med våre kunstnere som STI FOR ØYE har knyttet til seg. Da  kontakter lærere STI FOR ØYE som igjen videreformidler ønsker.

Ungdomskole

STI FOR ØYE arbeider sammen med Den Kulturelle Skolesekken og Kulturskolen. Ungdomskoleelever får en hel dag sammen med kunstnere som kan åpne opp for nye sanse- og kunstopplevelser. Lærere tar kontakt med STI FOR ØYE som igjen videreformidler til kunstnerene; Grafiker Randi Beck, skulptør Ida Cannon, smykkekunstner og sanger Elfi Sverdrup og keramiker Trine Midtsund. De vil kunne forme et spesialopplegg for en hel dag på stien.

Videregående

Kunsthøyskolen i Oslo, Universitet i Vestfold, Kunst og designlinjen i Sandefjord har alle vært her på dagsbesøk. Vi har kunnet gi dem omvisning og fortellinger om naturen og kunsten som igjen har lagt grobunn for egne oppgaver i utendørs utsmykking enten med naturen som materiale eller skisser og modeller slik som våre kunstnere arbeider. Kontakt STI FOR ØYE å få en spesialsydd dag!

Gruppetur

STI FOR ØYE arrangerer guidede turer på alle døgnets tider. Det idelle antall tilhørere er i underkant av 20 personer og turen kan ta fra en til to timer ettersom  publikum engasjerer seg. Her forteller vi om hva som gjør en helt alminnelig vestfoldskog til en diamant og hvem, hva og hvorfor kunsten og kunstneren er valgt. Historier om gamle ferdselsveier, dyre og plantelivet og hvordan stien ønsker å vokse og tilby publikum enda mer eventyr.

Vi kan tilby en nistekurv med varm drikke, mat og overraskelse inntatt på Himmeltrappen under fullmånen. Det er prislapp for omvisning og mat/drikke spesialavtales for hver enkel gruppe.

Velkommen!