Blåbær

Fugleboliger

 

Fremmed fugl

Ulvene

 

Himmeltrappen

 

Steinhus

.