STI FOR ØYE UTLYSER TIL PREKVALIFISERING

STI FOR ØYE er et utendørsgalleri i skogen i Vestfold, Stokke Kommune, Norge. 12 kunstnere fra 7 nasjoner har etter opphold i skogen, arbeidet frem unike skulpturer som snakker med naturen.

STI FOR ØYE ble offisielt åpnet 30. september 2010.

Vi vil nå utvide stien og behøver flere kunstnere fra inn og utland.

Med prekvalifiseringen ønsker juryen å finne kunstnere som kan gå videre for direkte oppdrag eller lukket konkurranse.

Vi ønsker en kort begrunnelse for interessen for prosjektet. Vi ønsker IKKE skisser/forslag, det kommer senere.

Begrunnelsen sendes Grethe Meyer Iversen innen 1. april 2015. Send e-post

Prosessen:

 • Mai 2015. Vi tar imot mail / brev fra de intresserte kunstnere. Jurien gjennomgår innsendt materiale og gjør en utvelgelse.
 • Juryen:  Sculptor Martin Kuhn, smykkekunstner og vokalperformer Elfi Sverdrup, direktør og kurator Grethe Meyer Iversen.
 • De utvalgte inviteres til seminar og samling  på STI FOR ØYE 25. september – 27. september 2015.

Programmet:

Fredag 25. september.

 • Ankomst og velkomst til Fossnes, STI FOR ØYE ca. kl. 14.00
 • Kl. 15.00 mat, drikke og presentasjon av STI FOR ØYE ved Grethe Meyer Iversen
 • Kl. 17.00 Landskapsarkitekt og professor Rainer Stange forteller om prosjektet STI FOR ØYE.
 • Kl. 18.00. Alle ut i skogen .
 • Kl.19.00 Sen middag
 • Kl. 21.00 Eventyr på STI FOR ØYE i mørket.

Lørdag 26. september

 • Kl. 9.00 Frokost
 • Kl. 10.00 Skulptør og billedkunstner Jørn Ronnau , DK, forteller om sine erfaringer med STI FOR ØYE.
 • Kl. 11.00 Ut i skogen
 • Kl. 13.00 lunsj i skogen
 • Kl. 15.00 Professor og kunsthistoriker Øyvind Storm Bjerke .
 • Kl.. 16.00 Kaffe og fordrag av arkitekt Todd Saunders
 • Festmiddag

Søndag 26. september

 • Kl.9.00 Frokost
 • Kl. 10.00 Utflukt
 • Kl. 14.00 Adjø og god tur hjemover. Foreløpig program.
.