Videregående

Kunsthøyskolen i Oslo, Universitet i Vestfold, Kunst og designlinjen i Sandefjord har alle vært her på dagsbesøk. Vi har kunnet gi dem omvisning og fortellinger om naturen og kunsten som igjen har lagt grobunn for egne oppgaver i utendørs utsmykking enten med naturen som materiale eller skisser og modeller slik som våre kunstnere arbeider. Kontakt STI FOR ØYE å få en spesialsydd dag!

.